Den viktiga vardagen

Posted in Böcker

Runa Förlag 2006 -vardagsberättelser och värdegrund Under senare år har vetskapen om samspelets och relationernas betydelse vuxit inom förskola och skola – och därmed också behovet av att synliggöra de etiska värden och den omsorg som förmedlas i den pedagogiska verksamheten. Den här boken visar på ett arbetssätt som innebär att – enskilt och i […]

Lekfull Närvaro – samspel och samvaro, möten och möjligheter

Posted in Böcker

Tillsammans med Widar Aspeli Runa Förlag 2001 Glöm alla dina föreställningar om hur en fackbok ska vara! I Lekfull Närvaro har Margareta Öhman och Widar Aspeli skapat en helt ny form. Genom berättelserna om Erik och Eva i förskolan, sagorna om Lille och Draken och sina egna professionella kommentarer lyfter författarna fram de avgörande mänskliga […]

Olika på lika villkor

Posted in Böcker

– jämställdhet i förskolan Skolverket 1999 Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar av stereotypa könsroller. En pedagogisk utmaning som ställer stora krav på personalen att tränga djupare in i vad det innebär att arbeta jämställt med förskolebarn och att förstå sin egen betydelse som förebild. […]