Värsta bästa vänner

Posted in Utdrag

Utbildningsradion & Rädda Barnen 1998 Utbildningsradions serie Värsta bästa vänner är tänkt som en inbjudan till samtal kring existentiella frågor i förskolan/skolan. I handledningen till de sex första programmen vill författarna inspirera dig att se de möjligheter som programmen erbjuder och att hitta de arbetssätt som passar just dig och din grupp. Handledningen är producerad […]

Livets berättelser

Posted in Utdrag

av Margareta Öhman Berättelserna bor överallt, de finns där hela tiden. När du tar på dig berättarglasögonen och ger dig på jakt efter berättandets konst översköljs du av historier. Inte bara de stora episka berättelserna eller de fängslande sagorna är där. Också i de minsta fragment och korta meddelanden kan den mest fantastiska historia bo. […]

Vikten av nära relationer

Posted in Utdrag

av Margareta Öhman I denna artikel får du några korta glimtar av samspel från ett familjedaghem där du möter Louise och hennes barn och dagbarn. Det är vardagliga situationer som alla kan känna igen sig i, men som vi inte alltid reflekterar närmare över eller tänker medvetet omkring. Många dagbarnvårdare jag mött under årens lopp […]