Vill du veta mer om min och Källans verksamhet?
Vill du veta mer om min pågående forskning?
Vill du beställa konsultation till ditt arbetslag?
Vill du beställa en föreläsning eller studiedag?
Vill du få hjälp att formulera och designa just din förskolas fortbildningsbehov?
Vill du diskutera värdegrundsprojekt?
Eller vill du bara fråga om något?

Tveka inte att kontakta mig på margareta@margaretaohman.se