Margareta Öhman
leg. psykolog och familjeterapeut

Jag är legitimerad psykolog och familjeterapeut.
Jag föddes söder om Stockholm i mitten av femtiotalet och bor och arbetar numer i från en ö Stockholms skärgård.
Redan som artonåring började jag arbeta som barnsköterska inom förskolan. Så småningom läste jag vidare till psykolog och har fortsatt arbeta inom förskola och skola och som familjeterapeut. Sedan 1998 driver jag konsultföretaget Källan på heltid. Källan sysslar med pedagogisk-psykologisk konsultation och handledning, föreläsningar och längre fortbildningsinsatser både för personal och föräldrar inom förskola och skola.

Den första fackboken, Empati genom lek och språk, skrev jag 1996. Jag har föreläst om detta 600 gånger sedan boken kom ut, för omkring 75.000 pedagoger i Sverige, Norge och Danmark. Sedan dess har jag skrivit ett otal artiklar om barnperspektiv och barns villkor. Numer ägnar jag alltmera tid åt att skriva, både prosa, poesi, musik- och facktexter. Dessutom studerar och forskar jag kring hur barn berättar sig in i livet och hur vuxnas berättelser om barn uttrycker barnsyn och värderingar vid Centrum för Barnkulturforskning vid Stockholms Universitet.

Kontakta mig på margareta@margaretaohman.se