Empati genom lek och språk

Posted in Böcker

Liber 1996 nyutgåva 2003

Att stödja och främja utvecklingen av barns empatiska förmåga och handlingskraft är en naturlig och angelägen uppgift för alla pedagoger.
Men hur stödjer man barns förmåga till inlevelse och empati? Och vad stimulerar barns behov att ge omsorg och önskan att hjälpa andra?
Boken handlar om hur pedagoger kan utveckla sitt förhållningssätt och främja barns utveckling av kommunikativ och social kompetens. I ett klimat som präglas av respekt för olikheter kan lek, drama och reflekterande samtal kring upplevelser och känslor öka barns självkännedom och stimulera till olika kreativa uttryckssätt, som i sin tur banar väg för empatisk handlingskraft.