Media

Posted in Media

Barnet och orden Margareta medverkar i programmet ”Vuxet och vildvuxet språk”  Leka livet Margareta gör programmet ”Lek som oroar” Människans barn Skandia – Idéer för livet 1997 Värsta bästa vänner Utbildningsradion & Rädda Barnen 1998 Utbildningsradions serie Värsta bästa vänner är tänkt som en inbjudan till samtal kring existentiella frågor i förskolan/skolan. I handledningen till […]