På spor etter lek – lek under moderna villkor

Posted in Böcker

Ny nordisk lekbok: På spor etter lek – lek under moderna villkor Redaktör: Torben Hangaard Rasmussen Fagbokforlaget i Bergen, Norge www.fagbokforlaget.no Margareta bidrar med kapitlet – ”Det viktigaste är att få leka – om lekens relationella komplexitet och vuxnas interventioner i barns lek”

Det viktigaste är att få leka

Posted in Böcker

Denna bok handlar om den viktiga leken och presenterar många olika perspektiv på vad lek egentligen är och vad den betyder för barn i olika åldrar. Med många levande exempel beskriver författaren Margareta Öhman vad som händer med barnen i leken, hur de samspelar med varandra och vuxna och hur de i leken kommunicerar med […]

Hissad och dissad – om relationsarbete i förskolan

Posted in Böcker

Liber 2009 Barn är oavbrutet involverade i relationsarbete där de både hissar och dissar varandra, det vill säga uppmuntrar och bekräftar varandra likaväl som de kränker, sänker och avvisar varandra. Att kunna se och reagera på kränkningar mellan barn är angeläget för alla pedagoger. Men kränkningar och uteslutningar kan vara svåra att se eftersom barns […]