På spor etter lek – lek under moderna villkor

Posted in Böcker

Skärmavbild 2014-06-21 kl. 20.40.30Ny nordisk lekbok:
På spor etter lek – lek under moderna villkor

Redaktör: Torben Hangaard Rasmussen
Fagbokforlaget i Bergen, Norge
www.fagbokforlaget.no
Margareta bidrar med kapitlet – ”Det viktigaste är att få leka – om lekens relationella komplexitet och vuxnas interventioner i barns lek”

Leave a Reply