Inte bara ord…

Posted in Böcker

Ett seminariematerial om förskolans värdegrund, empati, språk och lek
Källan (eget förlag) 1998

Det här är ett arbetsmaterial om empati lek och språk. Det som utgör värdegrundens viktigaste fundament. Använd det så.
Häftet är tunt och lättläst. Men låt dig inte luras av det. Alltför snabbt blir alltför ofta fel. Så läs ett kort avsnitt och vila sen. Låt det sjunka in. Och tänk efter. Diskutera med varandra. Pröva de olika arbetsuppgifterna och observationsförslagen. Låt det ta tid.
Det finns inga enkla lösningar mellan dessa pärmar. Här finns förhoppningsvis istället något som väcker din nyfikenhet och låter dig finna dina egna frågor och svar. Kanske kan det vara ett stöd för dig själv och dina kolleger att medvetandegöra och vidareutveckla ert förhållningssätt så att det ännu mer stimulerar till inlevelse och social handlingskraft.