Översättningar

Posted in Översättningar

Det började med att jag rekommenderade några angelägna artiklar som jag hittat i norska och danska facktidskrifter till svenska tidskrifter jag själv frilansskrivit för. Och så fick jag översätta en del dem. Sen kom en förfrågan från ett förlag om jag kunde översätta några danska texter till en antologi om flerspråkighet. Och så har det runnit på. De senaste åren har jag översatt både danska och norska böcker till svenska. De är båda enligt min mening angelägna och viktiga böcker:

Relationskompetens i pedagogernas värld
Runa Förlag 2003
av Jesper Juul och Helle Jansen

Ur baksidestexten:
”Den här bokens centrala begrepp relationskompetens, är enligt författarnas erfarenheter från förskolors och skolors vardag, nyckeln till den omsorg lyhördhet och respekt som alla parter behöver. Den vuxne utvecklar sin relationskompetens i samspel med barnen och ungdomarna, medan dessa samtidigt utvecklar sin sociala kompetens”

Låt barnen filosofera
– om filosofiarbete i förskola och skola
Liber Förlag 2004
av Beate Börresen och Bo Malmhester.

Ur baksidestexten:
”Låt barnen filosofera är en introduktionsbok för vuxna i konsten att filosofera med barn och ungdomar på deras egna villkor.”